I samband med att larmsituationen upphört efter mer än tre månader, har den andalusiska regionalmyndigheten antagit en ny förordning som trädde i kraft söndag 21 juni. Vice regionalpresidenten Elías Bendodo (PP) har valt att kalla detta för “den nya verkligheten”, i motsats till regeringens term ”den nya normaliteten”.

Med en uppmaning till andalusierna om att vara ständigt försiktiga och ansvarsfulla, poängterar Bendodo att vi nu befinner oss i en etapp där vi måste samexistera med viruset. Han insisterar på vikten av konstant handhygien, användning av munskydd och fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. I alla fall tills nästa vår. Det skriver tidningen Diario Sur.

Bendodo betonar att med totalt 1 433 döda i Covid-19 är Andalusien en region som drabbats mindre av viruset än andra geografiska områden. Han säger också att sjukvården är väl förberedd på eventuella nya utbrott och manar till lugn, då det finns en detaljerad plan för varje situation som kan uppstå. Andalusien kommer dock fortsatt befinna sig i nödläge nivå 2.

Läget ska enligt Bendodo utvärderas dagligen och kommer att revideras 8 juli, då vissa restriktioner eventuellt lättas upp om allt går bra fram till dess. Regionalstyret är redo att fatta snabba beslut om det uppstår nya utbrott eller andra omständigheter som ställer den så kallade nya verkligheten på prov.

Med på listan finns bland annat att kapaciteten inomhus på barer och restauranger utökas till 75 procent, så länge avståndet på 1,5 meter kan respekteras och 25 procent av borden tillåts. De gemensamma utrymmena på hotellanläggningar, som pooler, matsalar, bastur och gym, får endast fyllas till 50 procent, trots att vissa andra regioner tillåter 75 procent. På begravningar tillåts upp till 60 personer delta, 30 personer i stängda utrymmen.

Nöjes- och temaparker, inkluderat vattenland, tillåts en maxkapacitet på 60 procent, för inomhuslokaler gäller en tredjedel. Lekplatser utomhus får öppna och ska avsätta i snitt fyra kvadratmeter per person. För zoologiska, och botaniska anläggningar gäller max två tredjedelars kapacitet och grupper om max 25 personer. Turistguider måste ta förbokningar och grupper på max 30 personer. De ska undvika platser med folksamlingar och krav på avstånd och ansiktsmask gäller. Analoga broschyrer får ej delas ut.

Biografer och teatrar får ta emot besökare på upp till 65 procent av sin kapacitet och på utomhuskonserter tillåts en publik på max 1 500 personer, alla med sittplatser och med krav på minimiavstånd. Även idrottsanläggningar har en begränsning på 65 procent av sin kapacitet. För utomhusanläggningar tillåts publik på max 1 500 personer, medan om det rör sig om övertäckta lokaler gäller max 800 personer. Jakt och fiske tillåts, så länge avstånd kan hållas eller ansiktsmask och annan skyddsutrustning används.

Enligt den nya förordningen får hem för äldre, handikappade och ungdomar, endast ta in nya inneboende så länge centret inte registrerat några fall av Covid-19 de senaste veckan. Dessa boenden måste också ha en beredskaps- och handlingsplan, för att garantera ett effektivt och säkert agerande vid eventuella virusutbrott.

När det gäller skolstarten i september menar Bendodo att det är ologiskt att ha 17 olika strategier, det vill säga en för varje region i Spanien och efterlyser en statlig samordning. Samma sak gäller för turister som kommer via andalusiska hamnar och flygplatser. 
– Det är inte den andalusiska regionalmyndighetens uppgift att fastställa kontrollåtgärder av turisterna, utan det bör vara regeringen som i en gemensam strategi med EU, beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas.