Den ursprungliga listan över länder utanför Schengen, till vilka Spanien enligt EU-kommissionens rekommendationer kan öppna sina gränser, består av 15 länder; Algeriet, Australien, Kanada, Kina, Sydkorea, Georgien, Japan, Marocko, Montenegro, Nya Zeeland, Rwanda, Thailand, Tunisien, Serbien och Uruguay. EU:s lista är dock ett maximum, ej ett minimum. Vid varje lands beslut ska hänsyn bland annat tas till ömsesidighet. Det har föranlett Spanien att behålla sina gränser stängda gentemot Marocko, Algeriet och Kina.

Gränserna mellan Marocko och Spanien kommer troligen förbli stängda minst under hela juli månad. Enklaverna Ceuta och Melillas gränser på land förblir därmed också stängda tills vidare. Algeriet har för avsikt att behålla sina gränser stängda så länge pandemin pågår.

De flesta papperslösa flyktingarna kommer till Spanien från just Marocko och Algeriet. De stängda gränserna påverkar dock inte dessa förflyttningar i någon större utsträckning, då de sker illegalt och är mer avhängiga reglerna kring rörlighet i ursprungs- och transitländerna.