Den ekonomiska aktiviteten i Europa fortsätter nedåt utan motstycke sedan andra världskriget. Spanien och Italien är värst drabbade. EU varnar för att den spanska ekonomin kan falla med 10,9 procent i år på grund av kollapsen av tjänstesektorn. Det skriver tidningen El País.

EU-kommissionen presenterade sina siffror tisdag 7 juli. Rapporten bekräftar den enorma påverkan som karantänåtgärderna haft och som inneburit att eurozonen andra kvartalet fungerade på mellan 25 och 30 procent under sin kapacitet. Nedgången i ekonomin 2020 beräknas bli 8,7 procent för hela euroområdet, en procentenhet mer än vad som sagts tidigare. Det räcker sannolikt inte med ett år för att nå nivåerna innan Coronakrisen. Uppgången spås hamna på 6,1 procent nästa år, i Spanien på 7,1 procent.

Samtidigt drabbas Tyskland mindre än väntat och tros återhämta sig redan nästa år, tack vare stimulansplaner motsvarande 4,7 procent av BNP och ett generöst garantipaket på 40 procent av BNP. EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni varnar för stigande ojämlikhet, fattigdom och osäkerhet och poängterar vikten av att EU:s återhämtningsfond och budget godkänns snarast.

Prognoserna är mer pessimistiska än för två månader sedan, men kan fortfarande försämras ytterligare vid en andra virusvåg och nya isoleringsåtgärder. De kan dock förbättras om EU-ledarna enas om en återhämtningsplan för reformer och investeringar, vars effekt ej återspeglas i prognoserna.