Det nya planetariet blir inte bara Spaniens utan EU:s största i sitt slag, med en kupol på 27 meter i diameter och utrustat med de mest avancerade tekniska lösningarna på marknaden. Ambitionen är att planetariet tack vare ett brett utbud med utställningsprogram, konferenser och kongresser ska bli en föregångare inom den internationella forskningsturismen. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Byggnaden som ligger på en tomt på nio hektar får en total yta på 2 600 kvadratmeter, som kommer sätta sin prägel på hela området. Den totala budgeten för projektet uppgår till mer än 6,5 miljoner euro. Planetariet beräknas stå klart under 2021.

Företagskoalitionen som fått koncessionen för Málaga Planetarium består av tyska SKY-SKAN Europe GmbH, som ägnar sig åt produktion och försäljning av multimediasystem särskilt planetarier och teatrar med kupoler, Málagaföretaget Gestomer Ingeniería samt Alberto Castro Tirado, forskare erkänd såväl nationellt som internationellt och medlem i både vetenskapsakademien och astronomiförbundet i Málaga.