Initiativet startade i mars, när översättaren Felicia Sánchez Hermansson erbjöd sina tjänster till kommunen.
– Många av utlänningarna bosatta i kommunen förstod inte vad reglerna innebar, så jag översatte kommunens information till svenska och engelska och såg till att den kom ut på sociala medier, berättar Felicia Sánchez Hermansson för tidningen SUR in English.

Felicia, som nyligen tog över hemsidan Almunecar.se, med lokal information på engelska och svenska, kom på idén att göra en insamling till förmån för utsatta familjer i Almuñécar och La Herradura. Hon fick hjälp av Bosse Essén och Ann-Marie Bönström och tillsammans lyckades de samla in 4 370 euro från 236 skandinaver bosatta i kommunen.

Pengarna hjälpte 54 familjer med kläder, mat och skolmaterial. Allt köptes in från lokala butiker och innebar därmed även ett stöd för lokala företagare.