Spanska epidemiologförbundet SEE kräver att uteserveringar, stränder, utomhusevenemang och privata bilar förvandlas till rökfria zoner. Epidemiologerna menar att röken kan innehålla virusdroppar och varnar för att rökning kan öka smittrisken, både för rökarna själva och folk i deras omgivning.

Experter uppger vidare i en skrivelse att 80 procent av de övertäckta och delvis stängda uteserveringarna ej följer nuvarande bestämmelser, genom att tillåta rökning. Detta gör att nikotinkoncentrationen kan överstiga nivåerna i inomhuslokaler när det var tillåtet med rökning.

Regeringen jobbar med en ny antiröklag som kan komma att innebära höjda skatter och att elektroniska cigaretter likställs med vanliga traditionella och därmed förbjuds på platser med rökförbud. Andra nyheter skulle kunna bli ett förbud mot rökning i privata bilar.

Epidemiologförbundet argumenterar för att de nya åtgärderna ska åtföljas av en utökning av de rökfria zonerna till att även inkludera stränder, uteserveringar, idrottsinstallationer, hållplatser och perronger, entréer till skolor och universitet samt privata fordon.