På Svenska Skolan Banús Korttid, i samma anläggning som Manolo Santana Racquets Club, finns plats för elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan jobbar i åldersintegrerade klasser, där alla elever studerar individuellt.
– Barnen har med sig en planering med läroböcker och digitala hjälpmedel från sin lärare hemma i Sverige. Hos oss får de hjälp med studierna av legitimerade lärare under vanliga skoldagar, säger AnnaKarin Lundqvist. En elev kan skriva in sig valfritt antal veckor på korttidsskolan och kan även välja till en idrottsprofil.
– Just nu har vi tennis och padel som extra tillval, och på sikt kan det bli fler sporter.

Korttidsskolan är tänkt att vara som ett komplement till den svenska utlandsskolan i Marbella, där eleverna går terminvis och där kön för att få en plats är lång.
– Vi vill med en korttidsskola uppmuntra svenska familjer att våga se andra kulturer och förlänga sin vistelse utan att barnens skolgång ska behöva vara ett hinder. Man flyttar bara undervisningen till en annan plats, säger AnnaKarin Lundqvist.

Korttidsskolan delar inte ut betyg eller genomför nationella prov. Varje elev får med sig underlag till skriftliga omdömen, till sin skola i Sverige.

Bland de tjänster som korttidsskolan erbjuder finns handledning i integrerade klasser, från förskoleklass till klass 6, valfritt antal studieveckor, stöd och hjälp av legitimerade svenska lärare, samarbete med barnens lärare i Sverige, möjlighet att välja idrottsprofil samt lunch och mellanmål på skolan.

Mer information: https://www.svenskaskolanbanus.com