Balearerna är i dagsläget den fjärde regionen i Spanien med störst andel inlagda Covid-patienter. De uppgår till omkring 200, av vilka ett 30-tal befinner sig på intensiven.
Siffran är visserligen långt från de 500 Covid-patienter som registrerades samtidigt i våras, men tendensen uppges vara oroväckande. Dessutom är 139 vårdanställda på öarna just nu smittade och ytterligare 420 isolerade i väntan på testresultat. Det är snarlikt de högsta siffrorna hos vårdpersonalen i våras.