Att resa med buss i Fuengirola blir gratis för alla bofasta invånare. Åtgärden är ett av de främsta löftena som gjordes av sittande borgmästaren Ana Mula (PP) under valkampanjen. Den är nu närmare än någonsin att bli verklighet, i och med att den nya transportförordningen godkänts utan en enda röst emot.

Kommunstyrelsen håller på att förbereda de nya villkoren inför en ny upphandling. Förutom att ta bort avgifterna för mantalsskrivna och deras husdjur, passar kommunen på att modernisera transportsystemet i staden. Med ambitionen att öka kollektivåkandet ska antalet avgångar bli fler, väntetiderna minska, nya rutter införas och nya hybridbussar köpas in för att reducera bränsleförbrukning, föroreningar och buller.