Antalet migranter som fått omhändertags på en och samma dag uppges vara 1.096. Det är den största siffran sedan den stora flyktingvågen 2006-2007.

Flyktingbåtarna nådde fyra av de västligaste öarna, 16 av dem Gran Canaria, men en så långt bort som El Hierro. Ombord på den båten konstaterades en av migranterna ha avlidit.