Det var kvinnans morbror som nyligen gjorde en anmälan om att han inte sett sin systerdotter på länge. Parallellt upptäcktes att mamman till den försvunna kvinnan inte förnyat sin änkepension på ett år. När polisen slutligen tog sig in i kvinnornas bostad, fann de ett hem som luktade starkt av rengöringsmedel men samtidigt var fullt med hundratals soppåsar. Det skriver tidningen Diario Sur.

Den 47-åriga kvinnan som har en universitetsutbildning, hade hållit sig hemma och utanför systemet i nästa två decennier. Hennes legitimation hade inte förnyats sedan 2001 och hon finns inte i något offentligt register, varken vårdcentral eller sjukhus. Hon hade förlorat musklerna i benen och hade svårt att gå. Även systern och modern var bleka och undernärda. Deras enda informationskälla var en radio, som stod på hela dagarna.

Enligt uppgift kan faderns död för omkring 20 år sedan ha utlöst den märkliga situationen, där de tre kvinnorna klippt kontakten med omvärlden. De fördes efter upptäckten till sjukhus och har genomgått psykiatrisk undersökning. De uppges alla tre lida av allvarliga psykiska störningar, men fick åka hem igen då de inte uppfattas utgöra någon fara för sig själva eller andra. Hälsovårdsmyndigheten kommer att följa upp fallet med respekt för att de frivilligt valt att isolera sig och i dagsläget inte vill ha någon hjälp.