Bioparc Fuengirola arbetar med att bevara arten västlig låglandsgorilla sedan 2004 när parken tog emot en grupp på två honor och en hane; Kim, Sara och Ernst. Sara, som led av dålig hälsa, avled. Ernst dog av ålder 2017 och Kim lämnades ensam. Då bestämde samordnarna för det europeiska programmet för bevarandet av gorillor, att Bioparc skulle spela en viktig roll i artens bevarande i Europa. Detta tack vare parkens långa erfarenhet och kunskap om gorillor.

Bioparc renoverade sina installationer och våren 2018 inleddes en process på 17 månader under vilken parken tog emot tre nya gorillor; hanen Echo från Kolmårdens djurark och två honor från andra europeiska djurparker. Kim förvandlades därmed till gruppens mormor och efter knappt ett år, har alltså den första ungen fötts.

Fuengirola är den enda djurparken i Andalusien där det går att betrakta denna art. Det är nu även en av endast fem i hela Spanien där det finns en komplett grupp bestående av hane, honor och ungar.

Läs om när pappan Echo kom från Sverige till Fuengirola här:
https://www.sydkusten.es