2020-11-15 18:48:01
Peter,
eftersom ni tänker flytta till Spanien finns ett papper som visar att ni är på väg hem.
Det är Skatteverkets personbevis som anger er bostadsadress i Sverige med ————
och er nya utlandsadress.
Dessutom datum för avregistrering i Sverige.
Men det förutsätter att ni har anmält till Folkbokföringen att ni skall flytta till Spanien.
Att resa hem är ett fullt legitimt undantag från perimeterkarantänen.

Gunnar

2020-11-15 19:12:49
Hej Peter, ni borde inte ha några problem att anlända till Alicante eftersom ni har er bostad där. Se till att ha lagfart och exempelvis den senaste elräkningen tillgängliga att visa för polisen om de skulle stanna er. Med dessa dokument kan ni visa att ni är på väg till ert hem.
Med vänlig hälsning

Nacho Mata, MG Consulting

2020-11-15 19:20:20
Lagfart m.m. visar inte att ni är på väg hem.
Den visar att det är er bostad som likaväl kan vara er semesterbostad. Att resa till semesterbostad tillhör inte undantagen!
Gunnar

2020-11-15 20:30:00
En påminnelse.
Spanska ambassaden i Stockholm har följande text på engelska om vad som gäller för att resa till Spanien som turist.

”Can I visit on Tourism?

If you have a holiday home in Spain or if you were planning to visit Spain for tourism you can travel freely, provided your final destination is not in a confined region or municipality. Remember that you can only enter and exit these areas if you have a valid reason. Travelling for tourism is not one of them. Having a holiday home or visiting relatives living in Spain is not necessarily a valid reason.

If you are flying to a specific destination, please check for regional regulations, which will indicate in what circumstances you can enter or exit the territory. If you have someone that can contact local authorities to ask about a specific situation, it is advisable to do so. The Embassy cannot, in any case or circumstance, certify or issue safe-conducts.”
Gunnar

2020-11-16 14:27:29
Hej.

Tack för alla svar.

Om jag förstår rätt så ska det räcka med mantalsskrivning (Padron) i den kommun man bor i för att gälla som sin hemvist i Spanien, stämmer det ?

Mvh. Peter
Får vi flytta trots perimeterkarantän

2020-11-16 14:35:53
Peter,
nej det räcker inte om du utan eventuella problem kan komma till Spanien. Padron kan också semesterboende ha. Just nu är resa till semesterboende inte tillåtet. Det kan gå om ingen kontroll sker. Mer det går inte att säga i dag hur reglerna utvecklas.
Gunnar

2020-11-16 15:32:36
Peter,
jag anser fortfarande att ett personbevis från Skatteverkets folkbokföring är det enklaste sättet att visa att du bor i Spanien. Om du inte anmält utflyttning från Sverige är du fortfarande turist i Spanien.
Personbeviset finns dessutom också på engelska.
Lycka till!
Swedish Tax Agency
Extract of the poulation register

Gunnar