2023-09-14 21:05:39
För att få offentlig vård i Spanien, behöver antingen vara anställd eller egen företagare som betalar avgift för det. Eller ta ut allmän pension och då skriva ut dig ur Sverige för att få ta med dit rätten till offentlig vård. En privat sjukförsäkring finns nog inte tillgänglig. Sedan om vårdplaner osv måste du nog vända dig till Vården i Spanien för ett korrekt svar.
kercaz