Handelssekreterarna utses av regeringen, har diplomatisk status och är i formell mening del av ambassaden i sina respektive stationeringsländer. Verksamheten bedrivs fristående i Business Swedens regi, men i nära samarbete med ambassadens främjandeverksamhet och som en del av nätverket Team Sweden. Business Sweden arbetar på uppdrag av regeringen och det privata näringslivet för att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning samt internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Kan du berätta kort om din bakgrund?
– Jag är från Sverige men har studerat och jobbat utomlands i tolv år, i USA, Indien och Kambodja. Jag har lång erfarenhet av att ha arbetat i svenska och internationella företag inom olika sektorer, bland annat fastigheter, hotell och bilindustri. I kombination med min bakgrund inom management och konsultverksamhet känner jag mig redo att axla rollen som handelssekreterare.

Vad är din egen relation till Spanien?
– Jag flyttade till Madrid med min familj i mitten av augusti. Jag talar spanska men inte helt flytande så jag lägger mycket fokus på att få upp den till nästa nivå. Jag har inte bott i Spanien tidigare men har rest och sett stora delar av landet; sydkusten, Alicante, Torrevieja, de norra delarna, Barcelona och Madrid.

Vilka är dina ambitioner och planer för Business Sweden i Madrid?
– Jag är fokuserad på den situation vi befinner oss i just nu och vägen framåt i pandemins spår. Vi jobbar för att finna möjligheter i det och att ge den support företagen behöver i dessa utmanande tider.
– Vi ser flera områden med potential, exempelvis sjukvård och hälsa där vi har flera nya projekt som sålts in under sommaren och hösten och som vi jobbar med nu och framöver.

Hur ser närvaron av svenska företag i Spanien ut just nu?
– Det finns väldigt många svenska bolag och dotterbolag i Spanien. Det svenska varumärket är starkt. I Spanien är det en symbol för konkurrenskraft och associeras med ledord som innovation, kvalitet, hållbarhet och trovärdighet. Det finns ett högt förtroende för svenska bolag här.

Vad gör Spanien attraktivt ur investeringssynpunkt?
– Dels har Sverige bra rykte här. Dels är Spanien en av Europas största marknader. Det finns otroligt stor potential. Inte minst med tanke på de digitala förändringar som Spanien gör samt satsningen på hållbarhet. Just detta är de svenska bolagens styrkor.
– Vidare kan Spanien öppna dörrar till andra marknader som exempelvis Syd- och Centralamerika. Det är lättare att ta sig in på de marknaderna via Spanien.
– Intressanta områden är sjukvård och hälsa, förnybar energi samt digitalisering och hållbarhet.

Vilka är era stora utmaningar just nu?
– Vi har fokus på vårt uppdrag, att hjälpa svenska bolag in på spanska marknaden och internationella företag som vill investera och växa i Sverige. Vi väljer att se möjligheterna. En av Business Swedens styrkor är att vi har expertis närvarande på plats samtidigt som vi jobbar globalt och nära andra kontor i världen. Det leder till många synergieffekter.

Både export och import minskar, hur påverkar det er verksamhet?
– En del av vår verksamhet är att vi kan agera som bolagens förlängda arm lokalt, något som vi ser en ökad efterfrågan av nu när det är krångligare att resa. Vi hjälper företag som vill etablera sin verksamhet här med de administrativa och legala delarna, allt ifrån rekrytering till redovisning och löneutbetalningar.

Hur tror du att det nya världsläget kommer att påverka utbytet mellan Sverige och Spanien på kort och lång sikt?
– Relationen mellan Sverige och Spanien har på senare år varit bra och det finns en stabil grund att bygga på. Om vi tittar i ett större perspektiv så har företagen överlag en fortsatt optimistisk syn på exporten.
– Business Swedens Exportchefsindex, EMI, som presenteras varje kvartal är ett mått på företagens syn på exporten. Enligt den senaste rapporten från 12 november så har EMI ökat med 11,4 enheter mellan tredje och fjärde kvartalet till 60,7. En nivå över 50 är en indikation på marknadsexpansion, lägre än 50 innebär en marknadsnedgång. Att det nu ligger över 60 är väldigt positivt för alla oss som jobbar med export.

Mer information: https://www.business-sweden.com