Telefonnummer som börjar på 901 och 902 har de senaste fem åren kostat spanjorerna mer än 700 miljoner euro. Nu är det dock slut på det. Precis innan jul antog ministerrådet lagändringen, som innebär att företag som tillverkar eller säljer grundläggande varor eller tjänster måste erbjuda ett sätt för kunderna att kontakta dem via en vanlig telefonlinje. Den ska antingen vara gratis eller utan extra avgifter. Det skriver tidningen Público.

Åtgärden träder i kraft omedelbart men kan dock bli föremål för vissa ändringar i parlamentet. Eventuellt införande av sanktioner hamnar dock på de autonoma regionerna, som har befogenheten när det gäller konsumentfrågor.

Sektorer som berörs av ändringen är exempelvis vatten-, gas- och elbolag, sophantering, banker och försäkringsbolag, post, transportbolag samt hälsorelaterade tjänster och företag. Däremot inkluderas ej Policía Nacional (091) och Guardia Civil (062) som fortsätter att vara betalnummer. Larmnumret 112 är dock gratis sedan flera år tillbaka.

Kostnaden för samtalen till 901 och 902 ligger på mellan 12 och 40 cent per minut från en fast telefon och överstiger 48 cent från en del mobiloperatörer. Till det kommer att det är vanligt med långa väntetider och att samtalen kopplas mellan olika avdelningar, vilket gör det ännu dyrare.