Utredningen startade för två år sedan efter flera anmälningar till departementet, Skatteverket och till och med brottmålsdomstol. Officiella källor inom bolaget medger att de efter utredningens slutsatser har påbörjat en justering. Det är oklart hur stora summor det rör sig om. Det skriver tidningen El Diario.

Företaget understryker dock att det inte belagts med några sanktioner eller straffrättsligt ansvar, då det inte förekommit bedrägeri eller avsikt att dölja räkenskaper, endast meningsskiljaktigheter. Oenigheten med myndigheterna rör traktamenten och tjänstebilar för 2.500 anställda.

Securitas Direct menar att överenskommelsen nås efter en rutinundersökning. Enligt El Diario startade dock utredningen efter en anmälan från fackförbundet Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada i Madrid 2018. Förbundet anklagar Securitas Direct för att ha undanhållit att betala sju miljoner euro under fem år, genom att betala ut en del av lönerna som skattebefriade traktamenten. Det ska även ha gjorts anmälningar till skattemyndighet och domstol.