EU-minister Cecilia Malmström (Folkpartiet Liberalerna) besökte 13 och 14 november Barcelona och Madrid. Hon träffade bland annat den katalanske regionalpresidenten José Montilla (PSE) och representanter för Spaniens regering.

Den svenska ministern fick också ta emot priset Ramon Trias Fargas Memorial från den liberala stiftelsen Fundació Llibertat i Democràcia. Priset delas ut till personer som bidragit till att stärka liberala och demokratiska värden, mänskliga rättigheter och tolerans.
– Jag har suttit sju år i Europaparlamentet och jobbat mycket med just dessa frågor, säger Cecilia Malmström som ser det som en stor ära att ta emot priset.

Det har tidigare tilldelats bland andra Hans-Dietrich Genscher, Tysklands före detta utrikesminister, Janez Dronvsek, Sloveniens president, och Pat Cox, före detta talman i Europaparlamentet.

Föga samarbete
Cecilia Malmström bodde själv i Barcelona i slutet av 1980-talet, hon är mycket intresserad av spansk politik och tycker att det är tråkigt att Sverige och Spanien hittills varit ganska dåliga på att samarbeta.
– Vi har många gemensamma intressen, exempelvis miljö- och klimatfrågorna, säger hon.

Spanien tar över ordförandeskapet i EU efter Sverige i januari 2010, Malmström poängterar vikten av en bra övergång och att utnyttja möjligheten till ökad kontakt.
– Det är visserligen några år kvar, men det är betydelsefullt med god planering. Miljöfrågorna är viktiga för Sverige och nu diskuteras ett nytt Kyotoprotokoll. Det blir en av Sveriges respektive Spaniens uppgifter under våra ordförandeskap.

Fokus på miljön
Nobels fredspristagare, Al Gore, har under sin kampanj i Spanien kritiserats bland annat av oppositionsledaren Mariano Rajoy (Partido Popular) för att överdriva riskerna med klimatförändringarna. Enligt Cecilia Malmström har det visserligen presenterats enstaka studier som stödjer hans uttalande, men hon poängterar att det finns tillräckligt med forskning och bevis för att det sker dramatiska förändringar av jordens klimat.
– Temperaturerna stiger, glaciärerna smälter och vattennivåerna höjs, det kan få katastrofala följder. Och det är ju inte bara Al Gore som säger detta, FN:s klimatpanel ger honom rätt.
– Men vi vet också hur vi kan göra något åt det, fortsätter Malmström och hoppas att Sverige och Spanien tillsammans ska kunna sätta fokus på miljöfrågorna.

Gemensam flyktingpolitik
Den europeiska flyktingpolitiken är ett annat område där EU-ministern ser paralleller mellan de båda länderna. I Spanien är båtflyktingarna från Afrika en viktig och aktuell fråga. Sverige har, menar Malmström, ett liknande dilemma med flyktingströmmen från Irak.
– Hälften av alla irakier som flyr till Europa kommer till Sverige. Både Sverige och Spanien har intresse av en mer solidarisk flyktingpolitik där vi kan hjälpa och stötta varandra.

Nytt EU-fördrag
En av de hetaste EU-frågorna i höst är det nya fördraget som antogs i Lissabon i oktober. Det så kallade Lissabonfördraget undertecknas 13 december och ska därefter ratificeras av medlemsländerna.
– På agendan står också hur vi ska öka EU:s konkurrenskraft. Sverige och Spanien är ense om att öppna upp marknaden mer, i Spanien bryter man exempelvis ett antal stora, gamla monopol och jobbar för att underlätta för småföretagare.

Enligt Cecilia Malmström ser spanjorerna globaliseringen som en möjlighet snarare än ett hot.
– Ett ökat samarbete mellan EU-länderna är ett sätt att kunna konkurrera med Kina, Indien och USA.

EU:s tillväxtstrategi, ”Lissabonstrategin”, gäller för åren 2000 till 2010 och ska alltså uppdateras i samband med Sveriges och Spaniens ordförandeskap. Strategin handlar om infrastruktur, företagande, hållbar utveckling och social sammanhållning, det vill säga hur hela regionen ska utvecklas med hjälp av stöd till de fattigaste länderna.
– Spanien har på ett fenomenalt sett använt EU som verktyg för att växa och bli starkt, både ekonomiskt och för att konsolidera demokratin. Spanien har blivit en spelare att räkna med, ett viktigt land i Europa och världen. De har använt EU på ett klokt sätt.

Vad är roligast med att vara EU-minister?
– Att jag kan vara med och påverka, reformera, göra EU-samarbetet än bättre och att ta upp frågor som vi inte klara av att driva ensamma från Sverige.

Vad behöver Sverige hjälp med?
– Framför allt miljöfrågorna och den gränsöverskridande brottsligheten med kriminella ligor som härjar över hela Europa.

Vad anser du om de regionala konflikterna i Spanien?
– Jag skrev min doktorsavhandling om regionala partier och gjorde en fallstudie av det katalanska regionala partiet Convergència i Unió (CiU). Jag har egentligen inte tagit ställning men tycker det är intressant att följa debatten och fascineras över hur man i Katalonien har valt den fredliga vägen medan de baskiska nationalisterna tar till mer våldsamma metoder i sin kamp. I Katalonien har man snarare använt sin ekonomiska styrka. Men visst finns det problem, jag har en kompis vars barn inte får lära sig spanska i skolan.

EU-ministern träffade, på svenska ambassaden i Madrid, också representanter för så kallade hbt-organisationer, det vill säga intresseföreningar för homosexuella, bisexuella och transsexuella.
– Det är spännande att det händer så mycket på det området i Spanien med exempelvis ny lagstiftning.