Några körfält kommer att reduceras fram till 15 mars, på grund av asfalteringsarbete. Enligt Diario Sur ska dock de arbeten som mest inskränker på trafiken genomföras nattetid på helgerna.

Det rör sig om ett av de mest efterlängtade infrastrukturarbetena på kusten, för att skingra den flaskhals som dagligen uppstår under rusningstid vid av- och påfarterna vid Arroyo de la Miel.