I Málaga stad har de två största allmänna sjukhusen Regional och Clínico Virgen de la Victoria registrerat 243 färre brösttumörer under 2020, jämfört med året innan. De har samtidigt tagit emot fler fall av patienter med magcancer i avancerade stadier, vilket minskar möjligheterna att bota dem. Det skriver tidningen Diario Sur.

Enligt chefen för onkologen på regionalsjukhuset i Málaga Antonio Rueda kan antalet fall av bröstcancer variera med mer eller mindre 80, från ett år till ett annat. Det är dock inte normalt med en minskning med nästan 250 fall. Rueda menar att det beror på att färre kvinnor genomgår rutinundersökningarna, på grund av rädsla att smittas av SARS-CoV-2.

Det samma gäller magcancer, då många personer med symptom undviker att uppsöka läkare, vilket främst skedde under den första pandemivågen. Till detta kommer den ökade belastningen på vården på grund av Covid-19, som också påverkar antalet diagnosticerade fall negativt.
– Vi rekommenderar att alla som misstänker att de har en tumör träffar en läkare, citeras Rueda i Diario Sur. De cancerpatienter som väl fått en diagnos kommer inte att lida av förseningar i behandlingen eller i de ingrepp som krävs.

Även antalet inlagda patienter på onkologen har minskat. Normalt sett har avdelningen ett snitt på 18 patienter. Just nu är de fem och siffran var liknande även under den första vågen.