De första sjukdomsfallen registerades både i Amerika och länder som Tyskland och Frankrike, i månadsskiftet mars-april 1918. Första världskriget pågick ännu och i de inblandade europeiska länderna rådde censur. Nyheten om den aggressiva influensan spreds inte där, för att inte demoralisera befolkningen ytterligare.

Situationen var dock annorlunda i Spanien, som lyckades hålla sig utanför kriget som neutral nation. Här rådde ingen censur, vilket gjorde att de första sjukdomsfallen uppmärksammades av spansk massmedia. Nyheterna spreds i sin tur till utlandet.

Influensan fick ett flertal olika namn i början. I Japan kallades den bland annat sumo-sjukan, då den startade i samband med en sumo-turnering. Ententeländerna utnyttjade dock sitt inflytande när de vunnit kriget till att fastställa att det officiella namnet skulle vara Den spanska influensan, eller Spanska sjukan. Detta trots protester från samtida läkare.

Det som skilde influensan från vanliga säsongsåkommor var att den till skillnad mot andra epidemier främst drabbade i övrigt friska vuxna och inte barn. Dödligheten var dessutom extremt hög, kring 2,5 procent av smittfallen, medan vanlig influensa har en dödlighet på endast 0,1 procent. Viruset var speciellt agressivt då det inte bara angrep luftrören, utan gick ner i lungorna och ofta ledde till lunginflammation.

Spanska sjukan klassas som den alvarligaste pandemin i mänsklighetens historia, åtminstone om man tar i beräkning hur snabbt den spreds. Under blott två år registrerades tre olika vågor av viruset. Dess uppkomst förblev ett mysterium i årtionden. Först på 90-talet lyckades forskare, bland dem den svenske patologen Johan Hultin, återhämta viruset från välbevarade smittade kroppar i både Alaska och Frankrike. De kunde konstatera att influensaviruset var av typen A och ytgenerna av typ H1N1, det vill säga ett så kallat fågelvirus. Likartat det som orsakade en annan pandemi 2009.

Idag har forskare enats om att undvika att döpa nya virus efter platser eller djur, då det leder till en stigmatisering som saknar vetanskaplig grund. Det kan Spanien vittna om, som fortfarande hundra år senare för de flesta utgjorde härden för den hittills dödligaste pandemin i historien.

Källor:
”Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World - Laura Spinney
Wikipedia