Domen konstaterar att det spanska lågprisbolaget, tillhörande gruppen IAG, misslyckats i 26 av 38 indikatorer som krävs enligt lagen. Socialdepartementet fastställer att överträdelsen är allvarlig, framför allt med hänsyn till en tidigare inspektion och påföljande sanktion från 2015. Enligt myndigheterna har Vueling inte arbetat med att förbättra tillgängligheten på sin hemsida. Det skriver tidningen El Diario.

Flygbolaget hänvisar till att arbetet är påbörjat, men att pandemin har gjort att genomförandet av förändringarna gått långsammare än vad de hade hoppats på. Bristerna uppges drabba framför allt synskadade, samt personer med motoriska funktionshinder.