Det är de stora bostadsportalerna som Idealista och Fotocasa som aviserar om att de annonserade hyrorna sjunker för första gången på många år. I de största städerna som Barcelona, Madrid och Sevilla har de gått ned månad för månad, ända sedan pandemin startade. På årsbasis stod de dock emot, det vill säga medelhyran en viss månad var fortfarande högre än samma månad 2019.

Denna tendens har dock brutits 2021. Enligt Idealista var snitthyran på elva euro per kvadratmeter i januari. Det är 0,1 procent mindre än för tolv månader sedan. En liten nedgång, men dock signifikativ då det inte hänt sedan juni 2014. Det skriver tidningen El País.

Dessutom bör man ha i åtanke att portalerna visar de hyror som fastighetsägarna ber om och inte hyran som slutligen fastställs i hyreskontraktet. Något som sannolikt innebär att nedgången i verkligheten inleddes redan för flera månader sedan.

Orsakerna som anges som förklaring är framför allt ett överutbud på marknaden. Enligt en ny studie som genomförts av mäklarplattformen Casafari, ökade antalet tillgängliga hyresobjekt i Spanien förra året med 178 procent. Författarna till studien menar att det framför allt beror på att många fastigheter som tidigare hyrts ut på korttid till turister, nu istället erbjuds för långtidsuthyrning.

Till det kommer en ökad rörlighet och omsättning på grund av att många familjer som har ekonomiska problem, väljer att flytta för att få ned boendekostnaden. Samtidigt som andra letar efter större boenden, på grund av distansarbete och de behov av ökade ytor som uppstår.