Medan Renfe avslutade 2019 med en vinst på 107 miljoner euro, gjorde bolaget tvärtom en förlust på 479 miljoner euro i fjol. Siffrorna är preliminära och återges i tidningen El País. Antalet resenärer minskade med nästan 50 procent, som en effekt av rörelserestriktionerna på grund av pandemin. Enbart höghastighetståget uppges ha förlorat 14 miljoner passagerare.

Renfes intäkter sjönk med 30 procent. Minskningen skulle dock varit ännu större om det inte vore för att staten ökade sina bidrag med 20 procent till totalt nästan 1,5 miljarder euro. De kommersiella intäkterna sjönk nämligen med drygt 56 procent.

Trots pandemin som inneburit färre avgångar än normalt, har Renfe inte gjort några nedskärningar bland personalen. Inte heller har bolaget genomfört några permitteringar, till skillnad mot de flesta andra transportbolag.

Det franska lågprishastighetståget Ouigo börjar trafikera mellan Madrid och Barcelona i maj för endast nio euro per resa. Inför premiären har Renfe inte sett någon annan utväg än att återlansera sitt eget lågpris-AVE, Avlo. Det skulle egentligen ha sjösatts i april 2020, men stoppades av pandemin. Med priser på mellan nio och 44 euro blir det dock svårt för Renfe att tjäna några pengar på Avlo såvida inte tågen går fullsatta, vilket inte lär ske så länge Covid-19 fortfarande härjar.