Men nu har det blivit ändring på det. I dagarna öppnar Stellakliniken på Calle Torrente Ballester, mitt emot feriaplatsen i La Campana. Och det är en gedigen satsning i stora ljusa nyrenoverade lokaler som bemannas av fem medarbetare, varav tre i vårdarbetet och två som sköter administration.

Filosofin bakom Stellakliniken är att den ska fungera som en svensk vårdcentral och med lokal förankring. Det betyder bland annat att ett besök kostar lika mycket som egenavgiften på en svensk vårdcentral – det vill säga 20 euro. Frikort, så som i Sverige, innebär att egenavgiften ersätts. All administration mot Försäkringskassan sköter Stellakliniken. En förutsättning är att man är mantalsskriven i Sverige. Även den som har privat försäkring får hjälp med med kontakten med försäkringsbolaget. För den som står utanför Försäkringskassan kostar besöket 70 euro.
– Vi kommer att driva primärvård här med svensk vårdcentral som förebild. Det ska vara enkelt och tillgängligt att besöka oss och vi vänder oss i första hand till svenskar i Nueva Andalucía, men naturligtvis också till boende i San Pedro, Marbella och Estepona. Och dörren är förstås öppen för den som kommer ännu längre ifrån.

Det säger Margareta Wenkel, distriktsläkare och specialist i allmänmedicin. Hon är erfaren allmänläkare och har jobbat i Sverige inom både öppenvården och sluten sjukvård, liksom i privat vård i många år.
– Spansk sjuvård håller mycket hög kvalitet. Men det finns, förutom språket, stora kulturskillnader som kan kännas olustiga för en svensk. Att tala sitt modersmål när man har kroppsliga besvär skapar en trygghet i dialogen med sin läkare, menar Margareta Wenkel.

Stellakliniken tar emot lättare akuta besvär och remitterar till annan sjukvård för till exempel kirurgiska ingrepp eller andra mer vårdkrävande tillstånd. Om detta händer så har man Stellaklinikens personal som vårdkontakt.

Den första kontakten som patient kanske man har med Stellaklinikens distriktssköterska Irene Geitz Hansson.
– Att vara distriktssköterska innebär att man har en utvidgad sjuksköterskeutbildning. Den gör att man får mer utbildning om kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes. Även barnavård är en del av distriktssköterskeutbildningen. Nu när så många unga barnfamiljer flyttar hit så kan det vara bra att veta att vi finns om man saknar BVC. Vi sköter om vaccinationer och hälsokontroller av barnen, säger Irene Geitz Hansson.

Även Irene har lång erfarenhet av primärvård. Hon är den som tar hand om patienter som lider av kronisk sjukdom, som behöver ta prover och få recept förnyade, eller känner oro för sin medicinering. Det gör hon i nära samarbete med doktor Margareta Wenkel.
– Jag tycker man ska känna sig trygg med sin diagnos även som utlandssvensk, säger Irene Geitz Hansson.
– Jag vill att alla svenskar i vårt upptagningsområde ska känna sig välkomna till en enkel, tillgänglig och personlig kontakt med oss på Stellakliniken. Vi tycker att vi har en uppgift att fylla här, säger Margareta Wenkel.

Text: Peter Höök