Satsningen har annonserats av industri- och turistministern Reyes Maroto. Konsortiet kommer att vara öppet för deltagande från fler industriaktörer. Syftet är att stötta övergången till eldrivna bilar och att Spanien förses med nödvändig infrastruktur, installationer och mekanismer för att vara självförsörjande när det gäller elbilstillverkning. Basen ska ligga i Martorell i Barcelona där Seat, som ingår i VW-gruppen, har sin största produktionsanläggning.

Satsningen inkluderar egenproduktion av batterier, som uppges vara strategiskt viktigt för den spanska bilindustrin. Detta då det har en direkt inverkan på försäljningspriset. Batterierna uppges ha stått för 57 procent av den totala kostnaden för en elbil 2015. En siffra som sjönk till 33 procent 2018 och skulle kunna hamna på 20 procent om fyra år. Priset på elbilar, tillsammans med bristen på laddningsstationer. är ett av de största hindren i övergången till en elektrisk fordonspark.

Maroto poängterar även vikten av en industripakt som främjar en återindustrialisering av landet för att diversifiera, balansera och modernisera den produktiva strukturen för att göra ekonomin mer motståndskraftig. Satsningen uppmärksammades 5 mars vid ett besök av kung Felipe och regeringschefen Pedro Sánchez vid Seat-fabriken i Martorell, som i dagarna firar 70 år.