Kommunen har budgeterat 4,3 miljoner till projektet, även om det ännu saknas medel för att täcka hela kostnaden. Byggrådet José Carlos Martín har dock bekräftat att anbudsförfarandet kommer att inledas innan sommaren. Projektet godkändes av regionalmyndigheten i fjol. Det skriver tidningen Diario Sur.

Det totala avståndet mellan orterna uppgår till 5,3 kilometer och har delats upp i tre faser. Den första biten mellan Fuengirola och strandrestaurangen Villa Tropicana på 703 meter, ingår i projektet som startar i år. Likaså den tredje biten på knappt 2,3 kilometer mellan La Cala och El Chaparral. Avsnittet i mitten finns dock inte med i årets planer, då det berör illegala fastigheter som ockuperar den offentliga marken sedan 30 år tillbaka.

Den nya promenaden kommer att byggas delvis med betong, delvis i form av en trälandgång. Förhoppningen är att arbetet ska kunna starta i slutet av 2021. Projektet väntar på bekräftelse om ekonomiska bidrag från å ena sidan provinsstyrelsen i Málaga och å andra sidan EU:s återhämtningsfond Next Generation. Kommunen kommer dock påbörja processen med egna medel.