Under helgen har elva nya dödsfall rapporterats i Alicanteprovinsen. I kontrast till detta var antalet nya smittfall det senaste dygnet endast 30 stycken.

Siffrorna speglar att medan den tredje vågen definitivt är över på Costa Blanca är dess konsekvenser fortfarande smärtsamt kännbara. Antalet inlagda Covid-patienter i Alicanteprovinsen är i dagsläget 205, av vilka 60 vårdas på intensiven.