"Smart Industry/Industry 4.0 - Industry digitalisation and connectivity" var titeln på det webbinarium som 20 april hölls av Team Sweden, tillsammans med svenska ambassaden i Madrid, Business Sweden och Svensk-Spanska Handelskammaren, samt kommunikationsbyrån KREAB.

Syftet med evenemanget var att skapa ett interaktivt rum för dialog mellan både offentliga och privata aktörer samt mellan föredragshållare och publik. Detta för att främja det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Spanien inom produktionsprocesser, industriell automatisering, information och digitalisering.

Sveriges ambassadör i Spanien Teppo Tauriainen hälsade välkommen och inledde webbinariet med att benämna den industriella sektorn som ryggraden i ekonomin. Han poängterade att Sverige har en lång historia av att förnya sig och möta nya utmaningar.
– Sverige strävar ständigt efter innovation och har förblivit relevant och framgångsrikt. Vi vill dela med oss för att bidra till Spaniens återhämtning. Alla måste hjälpa till för att återvinna ekonomisk tillväxt och öka den globala konkurrenskraften. Hållbarhet måste vara den röda tråden. Covid är en möjlighet för oss att göra saker bättre.

Spaniens industriminister Reyes Maroto beskrev Spanien och Sverige som två länder som båda försvarar det europeiska samarbetet. Hon passade vidare på att ge en eloge till EU, som hon menar har reagerat exemplariskt på hälsokrisen, både genom den europeiska centralbanken, vaccinen och det europeiska programmet för ekonomisk återhämtning.
– Tack vare den solidariska ansträngningen har Spanien genom bidrag och stöd nu en unik möjlighet att stärka den ekonomiska modellen, anpassa produktiviteten och öka industrins tyngd i vår ekonomi. Det blir en dubbel förvandling, grön och digital, som vi kommer att kunna accelerera.

Maroto nämnde Sverige som en av de stora referenserna inom digitaliseringen och att de båda länderna kan dela med sig och lära mycket av varandra. Hon uppmanade vidare alla svenska företag i Spanien att delta i programmen som tagits fram för att främja den industriella digitaliseringen, de offentliga bidragen samt olika nationella utmärkelser, för att visualisera sin knowhow.

Ibrahim Baylan redogjorde för hur han ser mycket lidande och problem på grund av pandemin, men samtidigt saker som sker och som i det långa loppet är positivt.
– Många företag i den privata sektorn gör just nu sitt bästa för att ställa om till en mer hållbar modell. Våra gemensamma ansträngningar för att bekämpa effekterna av pandemin har hjälpt oss att skapa ett återhämtningsprogram som kommer att vara navet för nästa generation i EU. Det främjar den gröna utvecklingen och hjälper företag att diversifiera sin verksamhet. Den svenska industrin har en ledande roll i omställningen för att bli fossilfria.

Baylan förespråkade samarbete mellan EU-länder och förmedlade vidare Sveriges önskan om att bidra till digitaliseringen och den gröna omvandlingen i unionen.
– Vi har talat ett tag nu om den fjärde industriella revolutionen. Utmaningen är att digitaliseringen är för alla, vi har inte råd att lämna någon utanför. Industrin är viktig, men vi måste även investera i vanliga människors digitalisering.
– Vi ser mycket som händer i Spanien och Sverige som liknar varandra och vi är väldigt öppna för samarbeten, inom EU men även bilaterala sådana. Vi är två länder med samma ambitioner och mål.

Baylan bjöd in in både Reyes Maroto och spanska företag att komma till Sverige för att se vad de gör.

Bland föredragshållarna fanns även Samira Grylin-Allalou på Business Sweden, som talade om EU-fonderna och organisationens roll för att hjälpa svenska företag i Spanien att få tillgång till bidragen. Tero Stjernstoft på Vinnova talade om klimatförändringarna och hur vi måste förändra våra samhällen och konsumtionsmönster till något hållbart. Att vi för första gången har ett gemensamt språk och mål inom de 27 EU-länderna, att den hållbara industrin är ett av de viktigaste fokusområdena och att vi befinner oss i en industriell revolution.

Dessutom deltog i businesspanelen Iván Rejón, Ericsson Spain, Magnus Ekbäck, Sandvik Coromant, Juan Bachiller, ABB i Spanien och Portugal, som berättade om olika konkreta exempel från sina respektive verksamheter samt Luisa Alli, ordförande i Svensk-Spanska Handelskammaren.

Seminariet var det andra i en serie workshops kring miljö, industri, teknologi och digitalisering för att bidra till hållbarhetsmålen och återhämtningen i Europa. Det första hölls i Madrid i 15 december och gick ut på att analysera de riktlinjer som ska följas för en god förvaltning av EU:s återhämtningsinstrument, Next Generation (NGEU).