Sammanlagt 820 personer har förlorat livet på Balearerna sedan pandemin startade, 683 av dem på Mallorca. Den övervägande andelen av de senare var äldre, många boende på ålderdomshem där det uppstått smitthärdar.

Mer än hälften av de avlidna på Mallorca, 61 procent, var äldre än 80 år.