Vox röstade emot den nya reformen, kallad LISTA, för att straffa det regionala styret i Andalusien för att det accepterat att ta emot 13 minderårig flyktingar från Ceuta. Detta stoppar planerade reformer som skulle förenkla och underlätta för nybygge i regionen. Förberedelsearbetet uppges ha pågått i två års tid och ska vara den viktigaste av de nuvarande regionalstyrets lagreformer under mandatperioden.

Händelsen har mötts av förvåning och besvikelse inte minst i Málagaprovinsen, som uppges vara den som i störst grad drabbas av blockeringen då byggbranschen här är särskilt viktig för ekonomin. Provinsen, som är beroende av bland annat utländska investeringar, väntade med glädje på reformen som skulle komma att förenkla och samtidigt garantera rättssäkerheten i byggprocesserna. Blockeringen har motsatt effekt, en stor osäkerhet som brett ut sig bland företag, stadsplanerare och kommunpolitiker som inte längre vet vilken väg de ska gå.

LISTA skulle ersätta den nu gällande stadsplaneringslagen LOUA som godkändes 2002, förenkla processerna och bland annat öppna för större flexibilitet kring byggnation på landsbygden. Förbundet för byggare och fastighetsutvecklare i Málaga, ACP, har fördömt vad de anser är ett oansvarigt agerande av politikerna. Nu är rädslan stor att den osäkra situationen kommer paralysera många byggprojekt och planerade investeringar.