I informationsteknikens tider finns ingen stad eller kommun som inte intresserar sig för att locka till sig teknikföretagen. Såväl mjukvaruindustrin som de företag som hanterar den fysiska delen av Internet (datacenter, undervattenskablar, satelliter) erbjuder stabila anställningar och högkvalitativa jobb. De skapar dessutom ringar på vattnet, då de tenderar att samlas på ett och samma ställe för att utnyttja synergier sinsemellan. Lockar du en, lockar du oftast flera.

Det finns inte en europeisk huvudstad som inte vill ha ett Google. I konkurrens med Paris, London, Berlin och även inom Spanien med Madrid, Barcelona och Sevilla, har Málaga lyckats med flera på varandra följande framgångar.

I slutet på maj bekräftade Vodafone att de väljer Málaga för att upprätta ett europeiskt utvecklingscentrum. Detta efter en flera månader lång utvärdering, i vilken deltog sju städer från fem olika länder. Vilka de övriga var har företaget inte velat avslöja, men det ska röra sig om stora europeiska huvudstäder. Málaga gick dock hem med vinsten och därmed skapas 600 nya högkvalitativa tjänster. Det skriver tidningen El Diario.

Det multinationella telekombolaget är det andra stora företaget som väljer att etablera sig i Málaga i år. Så sent som i februari meddelade Google att de valt Málaga för att här öppna sitt nya cybersäkerhetscenter. Förutom att utveckla nya lösningar för skydd av IT-system, ska centret fungera som accelerator för startups på europeisk nivå. Sätet i Málaga ingår i en satsning på totalt 530 miljoner euro som Google planerar göra i Spanien under de närmaste åren.

Enligt Google är valet av Málaga inte någon tillfällighet, utan hänger ihop med att det finns stor talang i området, ett vibrerande ekosystem av startups, inkubatorer och acceleratorer för företag, som har givit näring till den teknologiska strukturen under lång tid. Samt ett universitet med den forskning och utbildning av personal som sektorn efterfrågar. Málagas universitet var även en av nycklarna till att det japanska företaget TDK i mars annonserade att de här öppnar sitt första kompetenscentrum i världen för artificiell intelligens och maskininlärning.

I Málaga finns omkring 60 utländska företag etablerade. Nästan alla finns i Málaga Tech Park (Parque Tecnológico de Andalucía), som samlar 621 företag och mer än 20.000 anställda. Förutom den industriella teknologiska strukturen och universitetet, hänvisar Vodafone till att Málaga fick det högsta betyget tack vare faktorer som livsstil, tillgång till kompetens med nödvändig teknologisk kunskap, arbetsvillkor, transporter, statligt stöd samt andra fördelar och lockbeten för de anställda.

Det är onekligen många som anser att vad Málaga kan erbjuda är ett komplett utbud. Förutom den rena teknologin och tillgång till kvalificerad arbetskraft, värderar företagen sådant som livskvalitet, det kulturella utbudet, klimatet och infrastruktur. Flygplatsen är den fjärde största i Spanien, räknat till antal passagerare, med omkring 20 miljoner resenärer 2019.

Många uppges uppskatta även de tjänster som fötts som en konsekvens av den redan höga andelen utländska invånare i provinsen. Exempelvis förekomsten av utländska officiella skolor, däribland brittiska, franska, tyska och svenska.

Men att Málaga lyckats bli ett teknologiskt centrum av hög kaliber är inte slump, utan ett resultat av många års medvetet arbete från kommunens sida under slogan “Málaga Valley”. Kommunen lyfter dock fram att de senaste etableringarna även är en konsekvens av nära samarbete med och stöd från både det andalusiska regionalstyret och centralregeringen.

Läs Sydkustens reportage om Málaga Tech Park från 2007: https://www.sydkusten.es