Medan Norwegian hävdar att bolaget hade 1.249 anställda i maj, varav 817 kommer att sägas upp, menar fackförbunden USO och Sepla att det rör sig om 1.406 respektive 975 personer. Enligt ett nytt preliminärt avtal parterna emellan, reduceras i alla fall uppsägningarna med 200 personer inom kabinpersonalen samt 16 piloter. Det skriver tidningen El País.

Det innebär att det norska flygbolaget behåller 432 personer i sin spanska stab, totalt 232 på baserna i Alicante och Málaga samt ytterligare 200 med bas i Norge. Flygbolaget uppskattar att det kommer att kunna öppna sina baser i Spanien igen den 28 juni.