Benalmádena kommun avser ta prover från hundarnas överföring som djurägarna valt att inte plocka upp, för att ta med till lokalpolisen för DNA-analys. Kommunens hälsovårdsavdelning har registrerat DNA från omkring 2.900 hundar i kommunen, vilket utgör nästan 60 procent av det totala antalet. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

De hundägare som avslöjas kommer att få böter, men även de som ännu inte finns med i registret lär noteras och samköras med registret som efterhand utökas. 

– Syftet med åtgärden är inte att bötfälla och förfölja, utan att medvetandegöra hundägarna om deras skyldighet att plocka upp efter sina djur, citeras det kommunala hälsovårdsrådet i Benalmádena, Juan Carrillo.

Kommunens avsikt är även att kartlägga de värst drabbade områdena, för att öka övervakningen där.