Det rör sig om totalt 72 platser som kommer att få förstärkt trafikkontroll och företaget som står för monteringen har åtta månader på sig att genomföra uppdraget. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Syftet är att förbättra trafikflödet och underlätta ett snabbt ingripande vid trafikstockningar eller olyckor. Bildhanteringen centraliseras vid högkvarteret för lokalpolisen i Estepona, vilket möjliggör ett snabbt agerande när det finns behov av att dirigera trafiken eller hjälpa passagerarna i ett olycksdrabbat fordon.

Det ska även installeras rörelsesensorer i områden med stor kommersiell- och kulturell aktivitet, för att förbättra kontrollen och minska antalet incidenter, bilköer och brott mot trafiksäkerheten. Projektet uppges innebära en investering på nära 375.000 euro och finansieras till 80 procent av den europeiska regionala utvecklingsfonden.