De så kallade Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) har brukats i stor omfattning under pandemin, för att undvika regelrätta uppsägningar. De tillfälliga permitteringarna med statligt stöd har lovordats som en avgörande faktor för att begränsa arbetslösheten i landet, men redan tidigt uppdagades omfattande bedrägerier.

I dagsläget har omkring 5.500 företag bötfällts för bidragsfusk till ett belopp av sammanlagt 26 miljoner euro. Det rör sig i många fall om företag som permitterat sina anställda samtidigt som de tvingats arbeta, vilket i praktiken inneburit att arbetsgivaren låtit staten täcka deras lön.