Orsaken till denna ökning tillskrivs coronapandemin. Efter att ha levt med utegångsförbud och rörelserestriktioner i månader ligger rymligare radhus eller småhus, med trädgårdar och terrasser, högt upp på mångas önskelista. Dessa hus är billigare och utbudet större en bit utanför städerna. Det skriver tidningen El País.

Mellan april 2020 och mars 2021 bytte nära 130.000 radhus eller småhus ägare i Spanien. Det var en ökning med åtta procent, jämfört med samma period förra året. Samtidigt sjönk antalet affärer av lägenheter och våningar med elva procent.

Speciellt stort uppges intresset för villor vara. Fastighetssökaren Lacooop redovisar en ökning av efterfrågan på villor under första halvåret i år med hela 152 procent, jämfört med samma period förra året.

En av konsekvenserna av coronapandemin är att fler fått möjlighet, eller tvingats, arbeta hemifrån. Det är enligt fastighetsmäklare och andra experter ytterligare ett viktigt skäl till att fler vill bo i rymligare hus, utanför stadskärnorna.

Dessa trender har gjort att fastighetsmarknaden till stor del förändrats. Redan dyra villor har stigit ytterligare i pris medan radhus och mindre lanthus som tidigare visade en sjunkande tendens nu har stabila priser.