Det har inte namngivits vilka leverantörer det skulle röra sig om, men det ska ha drabbat abonnenter som har växlande tariffer olika tider på dygnet. Konkurrensverket vidhåller dock att det rör sig om enskilda fall och att de flesta elleverantörer fakturerar sina kunder korrekt.

Avslöjandet ska ha skett genom granskning av faktureringen för juni månad, som är den första som de nya rörliga tarifferna började gälla. Några elleverantörer ska ha passat på att baka in nya avgifter i det rörliga priset och dessutom utan att informera kunderna om det, något som är obligatoriskt.

Nu hotar Konkurrensverket med att utfärda böter om inte de utpekade elbolagen omgående justerar sina tariffer samt kompenserar de kunder som betalat överpris för sin el.