På söndagskvällen annonserades att faran var över för de boende i områden som Forest Hills och Abejeras. Därmed kunde drygt tusen personer som tillbringat fyra nätter borta återvända till sina hem och i några fall också till sina husdjur.
Eldfronten har nu förflyttats mot Valle del Genal, där drygt 2.000 personer fick evakueras på söndagen från sex olika byar. Några av dem hade redan flyttats till en grannby och fick nu söka skydd ännu längre bort. Detta efter att eldflagor startat en ny front mer än tio kilometer från den ursprungliga härden.

Evakueringen av byarna Jubrique, Genalguacil, Faraján, Pujerra, Alpandeire och Júzcar har skötts av militärens särskilda enhet för nödsituationer UME. Det är samma enhet som ryckt ut under den första fasen av pandemin, för att både desinfektera allmänna platser och undsätta särskilt drabbade vårdhem.

Borgmästaren i Genalguacil, Miguel Ángel Herrera (PSOE), exploderade på söndagen. Branden startade i hans kommun och även om det inte går att skydda sig mot mordbrännare menar Herrera att omfattningen av branden hade kunnat begränsas betydligt om fler medel satts in tidigare. Framför allt rasar borgmästaren över att regionalmyndigheterna inte kallat på militär hjälp innan.

Storbranden är ännu inte under kontroll. Mer än 600 personer och drygt 40 flygplan och helikoptrar deltar i släckningsarbetet. Brandbekämpningsorganet INFOCA poängterar att det är en sällan skådad eldsvåda vad gäller intensitet och den har förvandlats till den andra mest omfattande i Spanien på de senaste fyra åren. Hoppet tyr sig nu till ett väderomslag som kan leda till viss nederbörd redan 13 september, men framför allt på tisdagen hoppas myndigheterna få naturlig hjälp i form av regn. Det kan dock i sin tur skapa nya problem, då stora mängder aska befaras spolas ut i havet. Redan nu har en mängd stränder på västra Costa del Sol smutsats ned av svart aska från branden.

Följ brandutvecklingen live:
https://zoom.earth