Det rör sig om byarna Tajuya, Tacande de Abajo samt Tacande de Arriba som inledningsvis inte såg ut att vara i farozonen, men som nu fått evakueras på grund av nya lavaströmmar. Även ett stort antal journalister som rest till La Palma för att bevaka situationen har tvingats flytta sin bas till säkrare plats.

Mycket tyder på att vulkanubrottet kommer att vara flera veckor och förutom lavamassorna som tar sig fram mot öns sydvästkust orsakar de enorma mängderna av aska som sprutas ut från vulkanen stora problem. Det finns vidare farhågor för att de nya sprickorna kan orsaka en kollaps av markytan, vilket i sin tur skulle försvåra situationen ytterligare.

De främsta passagerarbolagen har nu ställt in alla sina flyg till och från La Palma, av säkerhetsskäl. Det rör sig om Iberia, Binter och Canarifly.