Trots att den huvudmisstänkte för branden identifierades en månad efter eldsvådan har utredningen varit så komplex att den inte kunnat färdigställas på nästan tio år. Orsaken anges främst vara att mer än 500 personer är direkt drabbade och en stor del av dessa är utlänningar som inte ens är bofasta i Spanien.

Det var 30 augusti 2012 som branden startade vid Barranco Blanco, i Coín och spred sig till sex olika kommuner över en yta på 8.225 hektar. Två personer omkom, fyra skadades och de materiella skadorna bedöms uppgå till nära 40 miljoner euro. En trädgårdsmästare befinns ha orsakat branden genom ovarsamhet, då denne brände sly trots allmänt eldningsförbud och att det rådde hård vind vid tidpunkten. Han riskerar 7,5 års fängelse, förutom omfattande böter och skadestånd.

Utredningen av branden 2012 uppges ha många likheter med den senaste vid Sierra Bermeja, som därför också väntas bli utdragen.