Havet, floden och flodmynningen vid Málagas flygplats lockar naturligt till sig ett rikt fågelliv som måsar, änder och hägrar. Dessa, tillsammans med kaniner och övergivna eller bortsprungna hundar, måste elimineras från flygplatsområdet för att inte orsaka olyckor. Framför allt är det risk för materiella skador.
—En mås som flyger in i flygplansmotorn får förödande konsekvenser, säger Kiko. Motorn måste bytas ut, generellt sett kostar ett stillastående plan oerhört mycket pengar.

Kiko har jobbat med falkar sedan 1991. De är hans livskall, precis som konsten för en konstnär. Fåglar intresserar honom, särskilt rovfåglarna. Han är halvfransos och talar fort och passionerat om falkarna. Hans verksamhet inbegriper också en hund och ett flertal örnar, men det är falkarna som är essensen, menar han.
—Falken är ett rovdjur, hans instinkt är att döda och har alltså en viss aggressivitet, han är individualist och har en fysik som gör honom oerhört snabb. Den kan komma upp i mer än 300 kilometer i timmen!

Varierat fågelliv
Under hösten och vintern har Kiko och de två kollegorna Alfonso Jose Pérez Espildora och Juan Carlos Granero Ruiz, som mest att göra. Förutom den bofasta faunan måste de då även hantera flyttfåglarna.
—Mellan augusti och december ser vi alla slags fåglar, häromdagen hade vi till exempel besök av en flamingo, säger Kiko.
Från soluppgång till solnedgång håller de flygplatsen under ständig och minutiös uppsikt.

När Sydkusten är på plats tornar mörka regnmoln upp sig bakom bergen i väster och Kiko förklarar att idag kan han inte släppa falkarna lösa för att göra en demonstration. Om ovädret kommer över oss måste de vara beredda att rycka ut omedelbart. Beredskapen är högst just vid regn. Det är då, och kanske framför allt precis efter en regnskur, som många av fåglarna kommer fram.


Systemet, att med hjälp av naturliga rovdjur som örnar och falkar, hålla flygplatserna fria från fåglar, är ganska nytt. Kiko tror sig minnas att det infördes i England och Skottland på 1960- och 70-talet. Málaga var den tredje flygplatsen i Spanien. Här har falkservicen funnits sedan 1990.
—Det är det mest effektiva sättet att eliminera fåglarna, säger Kiko. Det har inga negativa konsekvenser som föroreningar och det stör inte faunan.
—En mås som blir dödad är en mås som i vilket fall som helst skulle fallit offer för den naturliga urvalsprocessen.

Arbetar preventivt
Falkarna och örnarna utgör själva ingen fara för flygtrafiken. De är väldresserade och flyger bara precis dit de har blivit beordrade.
—Kommunikationen är framför allt visuell, berättar Kiko. Vi använder särskilda koder, en utsträckt arm ibland förstärkt med ett skrik.

På den lilla fågelfarmen någon kilometer från flygplatsterminalerna, finns ett tjugotal fåglar. Tolv av dem är operativa. Alla är uppfödda på plats och dresserade särskilt för arbetet på flygplatsen.

Kiko och hans kollegor har ständig kontakt med kontrolltornet för att omedelbart bege sig ut på fältet när det behövs. Men Kiko poängterar att deras arbete främst är preventivt. När de kommer på morgonen tar de med sig hunden och en falk och åker en runda i bil runt flygplatsen. Ser de några fåglar släpper de falken. Örnarnas främsta uppgift är att ta sig an kaninerna.

Hunden Beckham samarbetar med både örnarna och falkarna. Om ett eventuellt byte försvinner ur sikte signalerar han från marken var det befinner sig.
—Kombinationen hund och falk, koordinerade av falkeneraren, är otroligt effektivt.

Ornitologisk kontroll
Kiko, Juan Carlos och Alfonso José skriver också varje månad en rapport om djurlivet runt flygplatsen, om antalet fåglar och deras beteende. Dessutom ägnar de sig åt hantverk.
—Det vi behöver för hanteringen av falkarna köper du knappast på El Corte Inglés, säger Kiko och visar stolt upp de små luvorna i läder som används för att falkarna ska hålla sig lugna när de till exempel transporteras.