Skadorna efter storbranden är omfattande och återhämtningen väntas ta tid. Dock har redan projekt påbörjats och anslag avsatts för att återställa naturen. Det inkluderar inplanteringen av bin genom industriella bikupor, något som inte är en nyhet i området. Producenten av honung Miel Sierra Bermeja är specialiserad på just biodlingar här.

Enligt en studie av miljöorganisationen Greenpeace är poliniseringen av bin avgörande för 75 procent av alla produkter som konsumeras av människor. Samtidigt krymper 37 procent av bistammarna i Europa.

Medvetenheten om binas avgörande roll blir allt större och i det här fallet ska insekterna bidraga till att Sierra Bermeja så snart som möjligt återfår sin natur.