Restaurangen ligger vid strandpromenaden La Malagueta och på platsen har det funnits serveringar sedan 1886. Den nuvarande restaurangen uppfördes 1953. Brister i verksamhetstillstånden föranledde dock det statliga kustdepartementet första gången redan 2012 av beordra om stängning. Nu har kommunledningen i Málaga valt att verkställa ordern.

Stängningsordern har inte, som i många andra fall, med strandrestaurangens läge att göra. Kommunledningen har haft möjlighet att teckna ett nytt exploateringsavtal, men enligt Diario Sur ska hela byggnaden rivas. Anledningen är att kommunen planerar att reservera hela området för enbart fotgängare och cyklister samt uppföra en park där Antonio Martín hittills legat.