Omkring 7.000 nystartade företag väntas kunna gynnas av avsevärt förbättrade villkor för att verka i och från Spanien. Bland annat ska det blir möjligt att starta ett nytt företag på endast några timmar på nätet och utlänningar behöver inte längre skaffa sig ett personligt skattenummer (NIE), utan det räcker med företagets NIF.

Utländska företagare kommer i fortsättningen att kunna verka i upp till fem år i Spanien utan att behöva skatteskriva sig personligen. Dessutom erbjuds de en sänkt företagsskatt från 25 till 15 procent av vinsten, under de första fyra åren.

Generella ändringar som gynnar både utländska och inhemska entreprenörer är att de första 100.000 euro som investeras kommer att vara skattebefriade, mot hittills 60.000. Dessutom höjs gränsen för så kallade stock options som måste deklareras från 12.000 euro till 50.000 och beskattningen ska i fortsättningen endast ske vid försäljning av dessa andelar.

Regeringen vill med åtgärderna locka både inhemska och utländska investerare.