Vulkanen har varit inaktiv sedan 13 december, men forskarna vill ännu inte bekräfta att utbrottet verkligen är över. För säkerhets skull består beredskapen i området till omkring 24 december, innan vulkanutbrottet eventuellt förklaras som avslutat.

Experter som följde det tidigare vulkanubrottet på La Palma 1971 uppger för tidningen Canarias7 att det upphörde raskt på samma sätt som nu och att det troligaste är att den nya vulkanen definitivt slocknat. Trots det kommer säkerhetsåtgärder att behöva bestå ytterligare en tid, på grund av de gaser som fortfarande tränger ut från både kratern och de olika lavarströmmarna.