Spanien är världsberömt för sin omfattande satsning på höghastighetståg. Den lokala kollektivtrafiken har dock inte prioriterats på samma sätt. Tåget mellan Fuengirola och Málaga var när det byggdes ett oerhört modernt och innovativt projekt. Men sedan invigningen 1975 har utvecklingen stått i princip still. Dolores Carmen Fernández Carmona håller med om att utbyggnaden av järnvägsnätet i Spanien drabbades av mörkläggning.
– Men vi håller på att återhämta oss nu och det går snabbt, säger hon.
– Spanien har visserligen ett fantastiskt klimat, men de geologiska och orografiska förutsättningarna är svåra, vilket kräver mycket stora investeringar när det handlar om att bygga ut den spårbundna trafiken.

Lång tunnelbana
Málagas kusttåg ska nästan i sin helhet gå under jord. Fernández Carmona beskriver det som en enda lång tunnelbana genom en enorm stad som sträcker sig från Málaga ända bort till Estepona. Förverkligandet är varken enkelt eller billigt. Projektet i sin helhet beräknas uppgå till 3,8 miljarder euro.
– Det är mycket pengar och rör sig knappast om ett anläggningsarbete på några år. Det kommer att ta tid, men när det blir klart talar studierna om hundra miljoner passagerare per år. Vi måste se det som ett framtidsprojekt, säger Fernández Carmona.

Hon fortsätter:
– Det viktiga är dock inte pengarna, utan de tusentals timmar som folk längs med hela kusten kommer slippa spendera i bilköer.

Klart om tre år
Kusttågets första fas är dock mycket mer än en teoretisk pappersprodukt att drömma om inför framtiden. Om 42 månader ska de två tunnlarna på fyra kilometer vardera från Fuengirola till Las Lagunas och vidare till La Cala, vara klara. Kostnaden uppgår till totalt nästan 165 miljoner euro och genomförs av två olika tillfälliga företagskonsortium. Enligt Fernández Carmona skapar denna första etapp 5 000 nya jobb. Tunnelbygget börjar vid floden Río Fuengirola i Las Lagunas, för att sedan fortsätta mot La Cala genom norra delen av kommunen, närmare motorvägen än havet, bakom galoppbanan, för att så småningom nå fram till den öppna platsen bredvid CIO Mijas, där La Calas underjordiska station ska byggas.

Saknas finansiering
Längs med hela Costa del Sol ska det byggas 14 stationer; efter La Cala de Mijas i Calahonda, Las Dunas, sjukhuset Costa del Sol, Puerto Banús och San Pedro de Alcántara. Dessutom får Fuengirola en ny station och Marbella två, en vid kongresspalatset samt en vid Banana Beach. Estepona får hållplatser i Benamara, Cancelada, centrum samt i östra delen av kommunen. För att vinna tid har banan på totalt 53,2 kilometer delats upp i tre sträckor med varsin projektplan; mellan Fuengirola och Los Monteros, mellan Los Monteros och San Pedro, samt den sista etappen mellan San Pedro och Estepona.

Enligt beräkningarna kommer restiden mellan Estepona och Marbella ligga på 20 minuter och mellan Marbella och Fuengirola på 17,5 minuter. För de med erfarenhet av den nuvarande kollektivtrafiken på Costa del Sol ter sig dessa siffror som en utopi. Men det är en utopi som ska bli verklighet. Det stora problemet är finansieringen som är långt ifrån klar.

Förhandlingar pågår just nu med Europeiska investeringsbanken (EIB) och Spanien hoppas på deras hjälp. Dolores Carmen Fernández Carmona kan inte säga mycket mer om hur de går än att samtalen förs diskret och på en hög politisk nivå. I övrigt beskriver hon att medan offentliga infrastrukturprojekt tidigare finansierats med allmänna medel, så har man nu inlett en ny epok som innebär en övergång till att i hög grad bjuda in den privata företagssektorn att delta och spela en viktig roll i dessa anläggningsarbeten.

Vad betyder förlängningen av kusttåget för dig?
– Det betyder startskottet för ett mycket ambitiöst projekt som, med tanke på det dynamiska tillväxtområde som Costa del Sol utgör, kommer att få ett mycket positivt mottagande som det högkvalitativa transportmedel jag är övertygad om att det blir.

Vilka blir de viktigaste konsekvenserna?
– Studierna talar om hundra miljoner passagerare per år, vilket jag tror kommer överträffas med råge. Det är många fordon som försvinner från vägarna och många människor som slipper sitta i bilköer. Det viktigaste är inte anläggningsarbetet i sig eller de fyra miljarder euro det kommer kosta, utan den förhöjda livskvalitet invånarna på kusten får.
– I Madrid görs cirka hälften av förflyttningarna med kollektiva transportmedel, motsvarande siffra i Málaga är 13 procent. En mycket stor andel av resorna sker alltså i privata fordon och så kan vi inte fortsätta. Vi kan inte bygga ut vägarna i all oändlighet för ett allt mer stigande antal bilar.

Förändrar det bilden av Costa del Sol?
– Ja det tror jag. Det nya kusttåget kommer förbättra vårt ansikte utåt i väldigt hög grad. Dels genom en minskad trafikintensitet, dels genom en förkortad restid för dem som åker kollektivt.

Får det effekter på trafiksäkerheten?
– Ja, med all säkerhet då kustvägen är en av Spaniens farligaste vägar, med mycket hög intensitet och många av- och påfarter.

Vems är felet att så få åker kollektivt i Málaga?
– Flera faktorer spelar in. Folk tar sin bil för att det är jämförelsevis bekvämt. Men jag är säker på att om vi kan erbjuda ett kollektivt transportmedel med hög kvalitet så skulle många föredra det framför bilen. Många älskar visserligen sin bil, men det handlar också om att det saknas ett tillräckligt bra alternativ.
– På Costa del Sol är vägarna som grenar på ett träd och urbanisationerna deras bladverk. Utformningen försvårar införandet av fungerande allmänna transportmedel. Det är en stadsplanering som favoriserar privatbilismen, samtidigt saknas infrastruktur för den höga befolkningstätheten.

När kan vi åka tåg mellan Málaga och Estepona?
– Just nu har vi inget datum för när kustbanan öppnar för allmänheten. Men det kommer att ta många år.

Varför har det dröjt så länge innan kusttåget förlängs?
– Det är sant att istället för att bygga nya tåglinjer i Spanien så gick utvecklingen under många år åt motsatt håll. Men de senaste tio, femton åren har man återgått till att satsa på spårbunden trafik. Exempel är tunnelbanan i Sevilla som öppnade nyligen, tunnelbanan i Málaga som är långt framskriden, likaså tunnelbanan i Granada, spårvagnen i Jaén och i Puerto Real.
– Anledningen till fördröjningen är att spårbunden infrastruktur ställer väldigt höga krav på de geografiska förhållandena. Den spanska terrängen försvårar arbetet och gör det till mycket kostsamma projekt.

Är tåget främst för bofasta eller turister?
– Jag tror att tåget i huvudsak kommer att användas av turister och det blir ett utmärkt komplement till flyget, inte bara i Málaga utan även i Madrid. Det ökar tillgängligheten till hela Costa del Sol och säkerligen antalet besökare utifrån.

Kommer bostäderna att öka i värde?
– Jag skulle tro det, det är vad som brukar ske när man bygger tunnelbana i städerna. De fastigheter som ligger bredvid en station stiger i värde. Men vi talar om ett mycket långsiktigt projekt så jag vill vara försiktig när det gäller att göra några konkreta värderingar.

Kommer de boende att störas av bygget?
– Vi ska göra allt vi kan för att minimera obehagen och föra en nära dialog med både boende- och handelsföreningar. Men man måste vara realist, ett byggprojekt är alltid störande och jag hoppas att folk visar tålamod och förståelse, det är i slutändan de som bor på kusten som får nytta av det nya tåget.

Kan vi åka AVE-tåg till Marbella i framtiden?
– Om det blir AVE eller inte beror på utformningen av kurvor och tunnlar men ja, förlängningen av kusttåget anpassas för höghastighetståg. Sträckan mellan Málaga och Fuengirola måste dock byggas om för att möjliggöra användning av nya tågtyper.

Se en ritning över den planerade utbyggnaden på http://www.sydkusten.es