Denna artikel kanske i sanningens namn inte kvalificerar som vandringstips, då det är fråga om ett reservat som besöks med guide. Men å andra sidan har vi ju nyligen tipsat om muralvandringar i Estepona också. Dessutom är det denna gång fråga om en naturvandring på cirka tre kilometer där närkontakten med faunan i princip är garanterad.

Detta är tidigare jaktmarker som tillhörde Refugio de Juanar, men som skars av när den nya vägen mellan Marbella och Monda byggdes. Strax ovanför byn Ojén har en frivilligorganisation skapat en tillflyktsplats för många av de vanligaste vilda djurarterna i Andalusien, såväl stora som små. Men att det är vanliga betyder på inget sätt att de ofta kan beskådas, speciellt inte så nära som här.

Standardbesöket varar cirka 3,5 timme och om det låter som lång tid ska det poängteras att tiden flyger. Anledningen är att besökarna under större delen av vandringen är i sällskap och interagerar med vilda djur i frihet som vildsvin, hjortar, vildgetter och vildfår. Från entrén åker man en kort sträcka i terrängbilar till en samlingsplats där besöket till fots tar vid. Normalt är besöket på eftermiddagen och tiden anpassas om möjligt så att skymningen kan beskådas över havet från den högsta punkten.

I händelse av stor efterfrågan eller om en privat grupp önskar boka in sig kan det också organiseras besök på förmiddagen. Arrangörerna sätter ihop små grupper, vilket underlättar anpassningen efter enskilda önskemål och behov. Rörelsehindrade kan exempelvis erbjudas anpassade besök med hjälp av terrängbilarna, som inte kräver den ordinarie vandringen på cirka tre kilometer, med visst upp- och nedförslut.

Reservatet ligger vid en nordlig sluttning i vacker natur. Guiderna berättar om både natur och fauna samt hjälper besökarna att närma sig djuren genom att mata dem med bröd. Här i den skyddade miljön har vilddjuren vunnit förtroende för människor och det gör att man kan omgärdas av dussintal olika arter, som man normalt har svårt att lokalisera ens på långt avstånd.

Det är framför allt vildfår, vildgetter och hjortar som nyfiket tittar fram, men även och ett annat vildsvin kan rusa fram mellan besökarna. Det finns flera hundra exemplar, men även mindre djur som kameleonter, ödlor, fladdermöss och olika fågelarter.

Trots att naturreservatet funnits i mer än fem års tid är det först nu som det som står bakom Eco Reserva Ojén känt att de är redo att ta emot besökare i större skala. Besök måste förbokas på reservatets hemsida:
https://ecoreservaojen.com

Fotnot: Vid publiceringen av denna artikel är reservatet tillfället stängt för besökare, på order av Junta de Andalucía. Konsultera deras hemsida ovan för uppdaterad information.

SK-tv: