Huvudkirurgen på hjärt-lungavdelningen på Hospital Insular Manuel Díaz har presenterat sin avskedsansökan, i protest mot sjukhusledningens krav på att kirurgerna på denna sektion ska kompensera personalbristen på akuten. De övriga fyra hjärt-lungkirurgerna har å sin sida annonserat att de vägrar tjänstgöra på akuten.

I en offentlig skrivelse där Díaz annonserar sin avgång anger chefskirurgen att personalbristen inte enbart beror på den nuvarande pandemin, utan grundar sig i bristfällig planering sedan mer än två år. Han menar att sjukhusledningen ignorerat ett otal aviseringar från personalen.

Den sjätte smittvågen har förvandlats till den mest förödande på Kanarieöarna, inte bara vad gäller smittfall utan även inlagda på sjukhus och avlidna. Lördag 29 januari registrerades 17 nya dödsfall av personer med Covid-19 på öarna, vilket är den högsta siffran på ett dygn på hela pandemin. Samtidigt är smittspridningen så stor i dagsläget att många av de som avlider gör det av andra orsaker, även om de dessutom befunnits smittade av coronavirus.