En allt större del av företagens marknadsföring läggs på nätet. Det sker ofta speciellt genom riktade annonser, baserade på så kallade cookies. Dessa avslöjar mycket om surfarnas vanor och intressen och som de flesta vet måste numera hemsidorna be om uttryckligt tillstånd för att få samla och dela besökarnas uppgifter.

Nättrafiken lämnar ett enormt koldioxidavtryck, betydligt större än de flesta nog föreställer sig. På senare tid har det uppmärksammats att kryptovalutor är riktiga miljöbovar, men även en timmes tittande på någon streamingtjänst motsvarar ett utsläpp på 36 gram koldioxid.

För att bidraga till en miljömässigt mer hållbar marknadsföring har entreprenörerna Jon Adolfsson och Erik Häggblom grundat tjänsten Tribaldata. Idén är i grunden ganska enkel, men kanske inte helt lätt att förstå, då den är innovativ. Personer erbjuds att ladda ned gratisappen och svara på frågor om sig själva, som behandlas anonymt och är av marknadskaraktär. Förutom kön, ålder och jobb/utbildning ombeds man ange intressen och preferenser när det gäller aktiviteter och produkter.

Informationen brukas av Tribaldata till att ta fram marknadsundersökningar som hjälper företag att bättre lära känna sina potentiella kunder. Det kan gälla uppgifter som att omkring 30 procent av mobilabonnenter kan tänka sig att byta operatör under året eller att personer mellan 30 och 40 år brukar kollektivtrafiken mindre än hälften så mycket som de som är 18-20 år. Det kan för företag även vara intressant att veta exempelvis att boende i Madrid äger sin egen bostad i 50 procent fler fall än på Kanarieöarna.

För att förmå individer att ladda ned appen och bjuda på sin tid och uppgifter om sina vanor, erbjuder Tribaldata i utbyte insatser för miljön. Det är fråga om något så konkret som trädplantering på Madagaskar, där varje träd i genomsnitt suger upp 12,3 kilo koldioxid om året. Då träden har en livslängd på 25 år neutraliserar varje exemplar sammanlagt 307,5 kilo, vilket motsvarar den koldioxid som en genomsnittlig bil släpper ut på 2.515 kilometer.

Enbart genom att gå med i Tribaldata och fylla i de första grunduppgifterna erhåller du tillräckligt med poäng för att få ett träd planterat. Ju fler uppgifter du delar med dig av, desto fler poäng erhåller du och fler träd kan planteras.

Alla uppgifter behandlas som sagt anonymt och du figurerar i nätverket med valfritt alias. För att uppmuntra till att plantera så många träd som möjligt finns en rankning över de flitigaste medlemmarna.
– Vi har drygt 12.000 användare idag och det har redan planterats mer än 60.000 träd, berättar Jon Adolfsson för Sydkusten.

Hans kollega Erik Häggblom fyller i:
– Vi räknar med att ha planterat 82.000 träd redan till sommaren. Det antalet motsvarar en miljon kilo koldioxid som neutraliseras varje år.

Miljötänkandet går som en röd tråd i verksamheten. Det fungerar som lockbete för medlemmar och samtidigt definieras en särskilt intressant studiegrupp för de flesta företag.
– Det finns nästan inget bolag idag som inte har miljömedvetenhet som en av sina främsta principer, konstaterar Jon.

Som medlem i Tribaldata bidrar man till att i viss mån kompensera det miljöavtryck som man orsakar med sitt surfande. Mot vad man kanske kan tro medför det inte att man utsätter sig för några som helst reklamkampanjer. Tribaldata säljer nämligen inte en kundstock till företag, utan skräddarsydd kännedom om konsumentvanor.
– I denna bemärkelse är individerna inte av intresse för oss, utan den samlade bild som våra medlemmar förmedlar av sina vanor, förklarar Jon.

Tribaldatas användare utgör inte en målgrupp, utan en referensgrupp.
– Detta gör att verksamheten inte är avhängig av så många medlemmar som möjligt. Så länge vi har en statistiskt rättvisande grupp räcker det.

Anledningen till att Tribaldata grundats av svenska entreprenörer i Spanien är att Jon Adolfsson och Erik Häggblom träffades här genom gemensamma bekanta. Jon pendlar mellan Sverige och Spanien som en typisk ”digital nomad”, medan Erik är bosatt i Madrid sedan 30 år tillbaka. Deras team är spritt över Europa och har arbetat på distans sedan starten. Det har varit en stor fördel, då pandemin inte påverkat dem i någon större utsträckning.

Jon utbildade till sig civilingenjör i Lund och har jobbat i princip hela sitt liv med teknik och innovation, medan Erik är civilekonom utbildad på Chalmers i Göteborg och specialiserad på marknadsföring. Han var bland annat med i utvecklingen av nätsuccén Tradedoubler.

Än så länge har Tribaldata inte gått jämnt upp ekonomiskt, men det finns redan expansionsplaner. Appen, som är på spanska och engelska och finns för både iOS och Android, ska härnäst lanseras i Storbritannien, som är den största marknaden i Europa. Samtidigt vill Jon och Erik utveckla tjänstens miljöaspekt ytterligare.
– Förutom att bidra till trädplantering vill vi förmedla mer information till våra användare om hur de kan bidraga till att minska sitt koldioxidutsläpp. Målet måste i slutänden vara att uppnå noll avtryck och vi planerar bland annat en tjänst där man enkelt ska kunna räkna ut och hålla koll på hur mycket man själv bidrar till att släppa ut i atmosfären, avslutar Erik Häggbom.

Mer information:
Tribaldata: https://tribaldata.com
Planteringsprojektet: https://www.edenprojects.org